Πολιτικη Απορρητου

Καλωσορίσατε στον επίσημο δικτυακό τόπο της Λάμδα Motor Group. Για τη δική σας προστασία αλλά και για την προστασία της Λάμδα Motor Group, ορίστηκαν οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης του Δικτυακού Τόπου. Η χρήση του Δικτυακού Τόπου συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των Όρων αυτών:

 

Παρεχόμενες Πληροφορίες

Ο δικτυακός τόπος της Λάμδα Motor Group ενημερώνει τον χρήστη σχετικά με τα οχήματα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ Hyundai που πωλούνται μέσω του επισήμου δικτύου επισήμων εμπόρων και εξουσιοδοτημένων επισκευαστών Hyundai στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο της Λάμδα Motor Group δεν αποτελούν προσφορά προς τον χρήστη και δεν δεσμεύουν την Λάμδα Motor Group ή οποιοδήποτε μέλος του επισήμου δικτύου της Λάμδα Motor Group. Κάποια από τα μέρη του εξοπλισμού που απεικονίζονται ή περιγράφονται στην ιστοσελίδα, μπορεί να αποτελούν προαιρετικό εξοπλισμό με επιπρόσθετη χρέωση.Η Λάμδα Motor Group δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο. Η Λάμδα Motor Group διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, χωρίς προειδοποίηση, τις αναγραφόμενες πληροφορίες, περιλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των τιμών, των προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών, των εκδόσεων των προϊόντων Hyundai, των μελών του επισήμου δικτύου της Λάμδα Motor Group κλπ.

 

Πρόσβαση και Επέμβαση

Ο χρήστης συμφωνεί ότι με την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε επέμβαση ή ενέργεια που επιβαρύνει την υποδομή της Λάμδα Motor Group και ότι δεν θα αντιγράψει, αναπαράγει, αλλοιώσει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγα προϊόντα ή παρουσιάσει τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου της Λάμδα Motor Group, χωρίς πρότερη έγγραφη άδεια της Λάμδα Motor Group.

 

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Ο παρών δικτυακός τόπος και τα περιεχόμενα του αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Λάμδα Motor Group. Επίσης, τα σήματα, διασχηματισμοί, διακριτικά γνωρίσματα, σήματα υπηρεσιών, επωνυμίες και σύμβολα σε σχέση με τα προϊόντα Hyundai που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο ανήκουν ή έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης τους στην Hyundai Motor Corporation, στην Λάμδα Motor Group, σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτών ή σε τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μελών του επισήμου δικτύου της Λάμδα Motor Group. Απαγορεύεται απολύτως η χρήση των όσων αποτελούν το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, με βάση τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Λάμδα Motor Group. Ως χρήση ενδεικτικώς νοείται η αυτούσια ή με οποιοδήποτε τρόπο προσθήκη ή μεταβολή, διασκευή ή παραλλαγή μέρους ή του όλου του περιεχομένου του δικτυακού τόπου για οποιοδήποτε σκοπό, όπως λχ. αναδημοσίευση, αναπαραγωγή κλπ. είτε με είτε χωρίς αναφορά στους δικαιούχους του δικτυακού τόπου και των περιεχομένων αυτού που αναφέρονται ανωτέρω.

 

Προσωπικά δεδομένα

Η Λάμδα Motor Group συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη για την καλύτερη ενημέρωση του χρήστη σχετικά με τα προϊόντα Hyundai. Ο χρήστης δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Λάμδα Motor Group των προσωπικών δεδομένων του για σκοπούς απευθείας προώθησης των προϊόντων Hyundai, όπως αναφέρεται στον δικτυακό τόπο. Ο χρήστης δέχεται να διαβιβαστούν τα προσωπικά δεδομένα του στην Λάμδα Motor Group, στην Hyundai MOTOR EUROPE και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτών. Εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη συνέχεια, οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης σε αυτόν τον δικτυακό τόπο δεν θα κοινοποιούνται εκτός της Λάμδα Motor Group, της Hyundai ΜΟΤΟR EUROPE καθώς και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων αυτών, χωρίς την άδεια του χρήστη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Λάμδα Motor Group προσλαμβάνει τρίτες εταιρείες για την παροχή περιορισμένων υπηρεσιών για λογαριασμό του χρήστη, όπως αποστολή ενημερωτικών δελτίων, απαντήσεις σε ερωτήματα πελατών, εκπλήρωση αιτημάτων κλπ. H Λάμδα Motor Group θα κοινοποιεί στις εταιρείες αυτές μόνο τις πληροφορίες που τους είναι απαραίτητες προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές και οι εταιρείες αυτές απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κατά τα ανωτέρω.

 

Απαλλαγή ευθύνης

Η Λάμδα Motor Group, αν και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες προκειμένου ο δικτυακός τόπος αυτός να είναι ασφαλής και απαλλαγμένος από κάθε ελάττωμα, εντούτοις δηλώνει ρητά ότι κάθε επίσκεψη στον δικτυακό τόπο αυτό γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η Λάμδα Motor Group δεν αναγνωρίζει καμμία απολύτως ευθύνη της για τυχόν βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία οποιασδήποτε φύσεως τυχόν προκληθεί άμεσα ή έμμεσα στον χρήστη σε σχέση με την επίσκεψή του αυτή ή/και τη χρήση των περιεχομένων του δικτυακού τόπου.

Πολιτική Cookies

Τα cookies είναι μια τυποποιημένη μέθοδος καταγραφής των προτιμήσεων των χρηστών όταν αυτοί επισκέπτονται ιστότοπους, για να διασφαλιστεί μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη εμπειρία. Αυτές οι προτιμήσεις αποθηκεύονται σε ένα αρχείο στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούμε επίσης «αναλυτικά» cookies. Τα αναλυτικά cookies μάς επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών και να βλέπουμε πώς κινούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπο όταν τον χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώνουμε τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου, για παράδειγμα, εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που χρειάζονται. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί μόνιμα cookies και cookies περιόδου λειτουργίας. Τα μόνιμα cookies είναι τα cookies που παραμένουν μόνιμα στον υπολογιστή σας, μέχρι να τα διαγράψετε εσείς οι ίδιοι. Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αυτόματα όταν φεύγετε από έναν ιστότοπο και μεταβαίνετε σε έναν άλλο ή όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, π.χ. ενεργοποίηση των cookies, αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης και εύρεση και διαγραφή των cookies από το σκληρό σας δίσκο, παρακαλούμε ανατρέξτε στα μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή επισκεφτείτε το www.allaboutcookies.org.